ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μέσα από ειδική διδασκαλία των εξεταστέων κομματιών σε ομαδικά τμήματα ανά επίπεδο γίνεται προετοιμασία για τις εξετάσεις της Rockschool.

Η διδασκαλία της ύλης γίνεται σε κάθε όργανο από τον υπεύθυνο καθηγητή.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι μαθητές/τριές μας παίρνουν μέρος σε προσομοιώσεις των εξετάσεων. Οι ημερομηνίες καθορίζονται κεντρικά ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής είναι μέχρι το Φεβρουάριο του κάθε έτους.

Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην RSL καθώς και στην rockschool.

Πληροφορίες μαθήματος
  • Αναγνωριστικό:ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  • Αίθουσα:ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
  • Ημέρες:ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ

Σχετικά μαθήματα