ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στο πλευρό των μαθητών μας βρίσκονται από την αρχή κατάλληλα εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι καθηγητές με εμπειρία και συμμετοχή σε μουσικά σχήματα και συναυλίες ώστε οι μαθητές μας από την αρχή να μάθουν τον σωστό τρόπο που δουλεύουν όλα τα μουσικά όργανα

Στο μάθημα της μουσικής τεχνολογίας οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με  μουσικά προγράμματα στους υπολογιστές που θα τους βοηθήσουν στην παραγωγή μουσικής κυρίως σε συνθήκες home studio.

Επίσης γνωρίζουν τα βασικά σημεία της ηχοληψίας ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της μουσικής στο σήμερα και να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους/τις βοηθήσουν σε συνθήκες συναυλίας.

Το μάθημα γίνεται τόσο σε μορφή ατομικού μαθήματος αλλά και σε ομαδικό μάθημα με τη μορφή σεμιναρίου.

Στοιχεία επικοινωνίας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ
Social Media επαφές

Μουσικά Όργανα του Τμήματος