ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Στο μάθημα της κινησιολογίας – σκηνικής παρουσίας ξεκινάμε τη διερεύνηση και ανακάλυψη των εκφραστικών δυνατοτήτων του σώματός μας με απώτερο στόχο τη δημιουργική τους αξιοποίηση. Ασκήσεις χαλάρωσης και σωματικής έκφρασης, κινησιολογικοί αυτοσχεδιασμοί, αυτοσχέδιες θεατρικές δράσεις είναι κάποια από τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε προκειμένου να εμπλουτίσουμε τον εκφραστικό μας κώδικα. Το μάθημα είναι ομαδικό και μέσα από την αλληλεπίδραση, δημιουργείται ένα γόνιμο δημιουργικό περιβάλλον επικοινωνίας και προσωπικής έκφρασης.

Πληροφορίες μαθήματος
  • Αναγνωριστικό:ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
  • Αίθουσα:ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • Ημέρες:ΣΑΒΒΑΤΟ
  • Ώρες:2-3 Μ.Μ.