ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Στο μάθημα της θεωρίας οι μαθητές/τριες μαθαίνουν τις βασικές γνώσεις της μοντέρνας θεωρίας (παράλληλα με το σολφέζ και το dictee).

Προσπάθειά μας είναι να γίνεται το μάθημα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αγαπητό από τα παιδιά και να αποκτήσουν σημαντική θεωρητική βάση που θα τους βοηθήσει και στην εξέλιξη του μουσικού οργάνου που μαθαίνουν.

Πληροφορίες μαθήματος
  • Αναγνωριστικό:ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
  • Αίθουσα:ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
  • Ημέρες:ΣΑΒΒΑΤΟ
  • Ώρες:11 π. μ.-14:00 μ.μ.
Εκπαιδευτές
ΦΑΝΗ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ

Σχετικά μαθήματα